Wednesday, April 8, 2009

aRTikEL dALAM jURnaL dOmEsTiK dAn anTArAbANgSa

Dr Zaitul menerbitkan artikel dan jurnal domestik dan juga antarabangsa.Beliau sememangnya amat aktif dalam menerbitkan jurnal yang dapat memperkembangkan dan meningkatkan status Bahasa Melayu di mata dunia.Antara jurnal domestik dan antarabangsanya ialah :

ARTIKEL JURNAL ANTARABANGSA

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Speech Amongst Malay Children: An Insight of Living and Maturity” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 107-123

Normaliza Abd. Rahim and Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “To Collaborate or Not to Collaborate: An Imaginative Learning Approach” . Journal of PAAL , Volume 10, No 2 143-171

Zaitul Azma Zainon Hamzah Normaliza Abd. Rahim, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su .(2007) ” The Inclusion of Semantic and Pragmatic Approach in the Teaching of The Malay Language” The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia.

Normaliza Abd. Rahim,Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah S. Said and Norizan Che Su. (2007) ” An Imaginative Learning Approach to Using The Computer: An Insight with the Special Needs Children”. The International Journal of Learning, Volume 14, : Common Ground Publishing Pty.Ltd Melbourne, Australia

ARTIKEL JURNAL DOMESTIK

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003 ). “Gangguan dalam Sistem Giliran Bertutur Kanak-kanak Melayu” Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4: 568-587.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2003) “Peranan Konteks dengan
Gangguan dalam perbualan kanak- kanak”. Jurnal Bahasa Jilid 3 Bil 4 : 624-640.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan ‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”. Jurnal Bahasa Jilid 4 Bil 1: 186-204

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Bahasa Konteks, dan Pemikiran
Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik”. Jurnal Bahasa, Jilid 5
Bil 2 134-153

No comments:

Post a Comment