Wednesday, April 8, 2009

aRtiKeL dR zAitUl dAlAm MajAlAh DBP ...

Dr Zaitul juga menerbitkan artikelnya di majalah Dewan Bahasa dan Pustaka.Dalam majalah DBP,beliau banyak menulis tentang kemartabatan Bahasa Melayu dan juga berunsurkan Bahasa Melayu kepada kanak-kanak.Sebahagian daripada artikel di majalah DBP dikumpulkan di sini :

“Bahasa Kebangsaan dan Negara Bangsa”. Dewan
Bahasa, Jilid 4 (10): 22-27.

“Unsur Budaya dalam Bahasa Melayu” Dewan
Bahasa, Jilid 4 (11): 36-41

“ Komsas Menguji Kemahiran Berfikir Pelajar”
Pelita Bahasa, Jilid 16 (12): 14-17

“Psikolinguistik dalam pengajaran dan Pemelajaran
Bahasa” , Dewan Bahasa, Jilid 4 (12): 12-17.

“Bacalah dalam Bahasamu” . Dewan Bahasa,
Jilid 5 (1): 12-15

“Bahasa sebagai Jati Diri”
Pelita Bahasa. Jilid 17 (2): 16-19

“Melentur Buluh Biarlah Waktu Rebung ”.
Dewan Bahasa, Jilid 5 (3): 10-14.

“Kelas Bahasa Melayu yang hirdup”.
Pelita Bahasa. Jilid 17 (4): 16-19

“Terhakis kerana Sikap” Dewan
Bahasa, Jilid 5 (5): 24-26

“ Guru Penyayang Pelajar Sayang”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (5): 12-15

“Kamus dan Kehidupan”,
Dewan Bahasa, Jilid 5 (6): 46-49.

“Berbudi Bahasa Cerminan Didikan Awal
Pelajar“ .Pelita Bahasa, Jilid 17 (6): 15-18

“Penyelidikan Membina Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (9): 20-23.

“Ceria Pelajar Bahasa Kedua”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (10): 48-52.

“Adab Berbahasa Bermula di Rumah”
Pelita Bahasa, Jilid 17 (11): 8-11.

“Jajah Bangsa Sebar Bahasa”
Dewan Bahasa, Jilid 5 (12): 16-21.

“Menjelang 2020” Dewan Bahasa,
Jilid 6 (13): 14-19.

“Mengucapkan Cinta”.Dewan Bahasa,
Jilid 6 (2): 14-17.

“Bahasa dalam Pendidikan Kanak-kanak”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (3): 28-33.

“Merancang Cara Belajar”. Pelita Bahasa,
Jilid 18 (4): 8-11

“Pelaburan Bahasa Melayu di Persada Global”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (5): 16-21.


“Bahasa Indeks Tamadun Bangsa”
Dewan Bahasa, Jilid 6 (6): 10-13.

No comments:

Post a Comment